Sailor Moon Super S: Zenin Sanka!! Shuyaku Soudatsusen (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Moonlight Densetsu 1:30 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  2 Storyline 1:38 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  3 Select Character 0:45 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  4 Next Opponent 0:10 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  5 Ability Customize System 0:45 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  6 Theme of Sailor Moon 1:38 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  7 Theme of Sailor Mercury 1:48 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  8 Theme of Sailor Mars 1:38 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  9 Theme of Sailor Jupiter 1:38 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  10 Theme of Sailor Venus 1:48 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  11 Theme of Sailor Chibimoon 1:38 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  12 Outer Senshi vs. Guardian Senshi 0:42 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  13 Theme of Sailor Pluto 1:38 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  14 Theme of Sailor Neptune 1:48 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  15 Theme of Sailor Uranus 1:58 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  16 Theme of Sailor Saturn 1:39 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  17 Report Card 0:42 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  18 Ending Theme 2:05 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  19 Tournament Battle 0:38 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada
  20 Continue? 0:13 Seisuke Itoh, Hiroo Ikeda, Katsuyuki Harada