Super Casino 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 1:08 Masahito Miyamoto
  2 Main Menu 0:21 Masahito Miyamoto
  3 Main Theme 2:00 Masahito Miyamoto
  4 Meeting with the Cashier 0:27 Masahito Miyamoto
  5 Wandering the Casino 0:30 Masahito Miyamoto
  6 Game Theme 1 0:50 Masahito Miyamoto
  7 Game Theme 2 1:00 Masahito Miyamoto
  8 Horse Racing 0:50 Masahito Miyamoto
  9 Game Over 0:06 Masahito Miyamoto