Kyouraku Sanyou Toyomaru Parlor Parlor! (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Nihon Telenet Jingle 0:06 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  2 Title 1:49 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  3 Kouryaku Mode 2:10 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  4 Free Mode 1:41 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  5 Gunkan March 1:06 Toukichi Setoguchi
  6 In Pachinko Parlors 0:55 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  7 Realization of Balls 1:19 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  8 The Year-end 1:08 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  9 Ending 1:03 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  10 Wolfteam Jingle 0:16 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura