Kyouraku Sanyou Maruhon Parlor Parlor! 5 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Nihon Telenet Jingle 0:07 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  2 Title 1:50 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  3 Kouryaku Mode 1:15 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  4 Free Mode 0:47 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  5 Menu 0:55 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  6 Gunkan March 1:06 Toukichi Setoguchi
  7 In Pachinko Parlors 0:57 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  8 Hotaru no Hikari 2:06 Folk song
  9 Counting Balls 0:48 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  10 Setting the Account 0:40 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  11 Ending 1:04 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  12 Game End 0:11 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura