Kyouraku Sanyou Toyomaru Okumura Daiichi Maruhon Parlor Parlor! 4 CR (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Nihon Telenet Jingle 0:06 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  2 Title 1:28 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  3 Kouryaku Mode 1:19 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  4 Diary Mode 0:53 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  5 Free Mode 1:49 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  6 Menu 1:34 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  7 Lucky Shoukai 1:03 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  8 Gunkan March 1:06 Toukichi Setoguchi
  9 In Pachinko Parlors 1:21 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  10 Hotaru no Hikari 2:06 Folk song
  11 Agenda 0:55 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  12 Counting Balls 0:47 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  13 Bad End 0:06 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  14 Ending 1:06 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura