Kyouraku Sanyou Toyomaru Okumura Taiyou Parlor Parlor! 3 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Nihon Telenet Jingle 0:06 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  2 Title 1:43 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  3 Kouryaku Mode 0:33 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  4 Free Mode 0:29 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  5 Menu 0:48 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  6 Gunkan March 1:06 Toukichi Setoguchi
  7 In Pachinko Parlors 1:26 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  8 Hotaru no Hikari 2:06 Folk song
  9 Looking at Feet 0:31 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  10 Setting the Account 0:52 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  11 Ending 0:46 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  12 Game End 0:05 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura