Pipe Dream (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 BPS Logo 0:04 Yumeo Suidou
  2 Title Screen 0:51 Yumeo Suidou
  3 Main Menu 0:40 Yumeo Suidou
  4 Password 0:40 Yumeo Suidou
  5 Course Select 0:13 Yumeo Suidou
  6 Round Music 1 0:33 Yumeo Suidou
  7 Round Music 1 (Faster) 0:29 Yumeo Suidou
  8 Clear! 0:03 Yumeo Suidou
  9 Bonus! 0:03 Yumeo Suidou
  10 Perfect! 0:03 Yumeo Suidou
  11 Shop 0:28 Yumeo Suidou
  12 New Password 1:03 Yumeo Suidou
  13 Round Music 2 0:56 Yumeo Suidou
  14 Round Music 2 (Faster) 0:49 Yumeo Suidou
  15 Island 0:24 Yumeo Suidou
  16 Island (Faster) 0:22 Yumeo Suidou
  17 Mansion 1:01 Yumeo Suidou
  18 Desert 0:28 Yumeo Suidou
  19 Desert (Faster) 0:25 Yumeo Suidou
  20 Cake! 0:42 Yumeo Suidou
  21 Cake! (Faster) 0:37 Yumeo Suidou
  22 Spaceship 0:49 Yumeo Suidou
  23 Spaceship (Faster) 0:43 Yumeo Suidou
  24 Ending 0:54 Yumeo Suidou
  25 Staff Roll 1:45 Yumeo Suidou
  26 Game Over 0:05 Yumeo Suidou