Oraga Land Shusai (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:08 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  2 Character Select 1:59 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  3 Lesson Mode 1:56 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  4 Oraga Ojisan, Oraga Bouya, Kerota 1:30 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  5 Kumataro, Pyonsuke, Norokichi 2:08 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  6 Tokaikko, Buhihiko, Tanusaburou 1:35 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  7 Konta, Mogumaru 1:26 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  8 Oraga Jii 1:51 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  9 Pause 1:25 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  10 Win 0:04 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  11 Lose 0:04 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  12 Continue 0:11 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  13 Game Over 0:03 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  14 Ending 1:52 Yoko Suzuki, Maki Kirioka
  15 Ending (Sample Version) 2:54 Yoko Suzuki, Maki Kirioka