Naruhodo The World (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:45 Yoshio Kobayashi
  2 Menu 1:58 Yoshio Kobayashi
  3 Stage Change 1:34 Yoshio Kobayashi
  4 Program Starts 1:22 Yoshio Kobayashi
  5 Aikawa and Kusuda 2:00 Yoshio Kobayashi
  6 Quiz 1:49 Yoshio Kobayashi
  7 Reporter Quiz 1:35 Yoshio Kobayashi
  8 Program Ends 0:52 Yoshio Kobayashi
  9 Minigame 1 1:50 Yoshio Kobayashi
  10 Minigame 2 2:37 Yoshio Kobayashi
  11 Minigame 3 1:34 Yoshio Kobayashi
  12 Saiten Opening 0:49 Yoshio Kobayashi
  13 Ending 2:13 Yoshio Kobayashi
  14 Game Over 1:19 Yoshio Kobayashi
  15 Unknown 1:24 Yoshio Kobayashi
  16 "Naruhodozawaarudo" 0:02 Kinya Aikawa, Eriko Kusada
  17 "Hai, Chigatta!" 0:02 Kinya Aikawa
  18 "Hai, Sonotoori" 0:01 Kinya Aikawa
  19 "Hai, Dame!" 0:01 Kinya Aikawa
  20 "Naruhodoza Harunosaiten Supesharu!" 0:03 Kinya Aikawa, Eriko Kusada
  21 "Naruhodoza Akinosaiten Spesharu!" 0:03 Kinya Aikawa, Eriko Kusada