Majin Tensei 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 The Place 1:15 Misaki Okibe
  2 Uncountable Digitalist (part 1) 0:34 Hidehito Aoki
  3 Uncountable Digitalist (part 2) 0:09 Hidehito Aoki
  4 Deja Vu (Ambient) 0:52 Hidehito Aoki
  5 Deja Vu (Run) 0:10 Hidehito Aoki
  6 Deja Vu (Breath) 0:11 Hidehito Aoki
  7 Deja Vu (Intro) 0:16 Hidehito Aoki
  8 Deja Vu 2:26 Hidehito Aoki
  9 Going Our Way 1:05 Misaki Okibe
  10 A.D. 1995 Story 6:39 Hidehito Aoki
  11 Spank 1:24 Hidehito Aoki
  12 In the Shop 0:50 Misaki Okibe
  13 Scoop Up Sand 1:01 Hidehito Aoki
  14 Assault 3:13 Hidehito Aoki
  15 Ogiwara 1:17 Misaki Okibe
  16 My Pretty Sister 1:07 Misaki Okibe
  17 Devil Dance (Re-Arranged) 2:32 Hidehito Aoki
  18 Dr. and Mind 0:55 Misaki Okibe
  19 Smash Up 7:35 Hidehito Aoki
  20 Karen 2:09 Misaki Okibe
  21 Outtalk 3:14 Hidehito Aoki
  22 Chaser 1:11 Hidehito Aoki
  23 Poetry of Memories 1:44 Misaki Okibe
  24 Desolate City 1:27 Hidehito Aoki
  25 If We Believe... 1:55 Misaki Okibe
  26 Friday 1:32 Hidehito Aoki
  27 Evolution 5:31 Hidehito Aoki
  28 Eurythmic Battle 2:41 Hidehito Aoki
  29 Heaven 4:04 Misaki Okibe
  30 Love Song 1:06 Misaki Okibe
  31 Rag's Shop 1:00 Misaki Okibe
  32 Sourpuss 4:10 Hidehito Aoki
  33 Amaze 0:44 Hidehito Aoki
  34 Flame Up Fragment (Re-Arranged) 5:50 Hidehito Aoki
  35 Bicarbonate of Face (Re-Arranged) 1:02 Hidehito Aoki
  36 Theme of Endless 6:16 Hidehito Aoki
  37 PARTING.EXE 4:21 Hidehito Aoki
  38 Sayonara 2:51 Misaki Okibe
  39 Special Thanks for...You 3:04 Misaki Okibe
  40 Amnesia Map 1:35 Hidehito Aoki
  41 Ask for Information in Amnesia 0:17 Hidehito Aoki
  42 Battle of Amnesia 0:33 Hidehito Aoki
  43 Ask for Information in Paranoia 0:12 Hidehito Aoki
  44 Battle of Paranoia 1:31 Hidehito Aoki
  45 Ask for Information 0:15 Hidehito Aoki
  46 Level Up! 0:30 Hidehito Aoki
  47 Dead... 0:11 Hidehito Aoki
  48 Spellbound 1:13 Hidehito Aoki
  49 Takeuchi Laboratory 4:07 Hidehito Aoki
  50 An Old Man 0:18 Hidehito Aoki
  51 Suspicion 0:40 Hidehito Aoki
  52 Time Machine 0:13 Hidehito Aoki
  53 "Hahoooh-ah" 0:01 Hidehito Aoki
  54 "Welcome to Remix Station" 0:03 Hidehito Aoki
  55 "Ore no Namae wa Friday" 0:02 Hidehito Aoki
  56 "Yoroshiku" 0:01 Hidehito Aoki
  57 "Konkai no you wa Nandai" 0:02 Hidehito Aoki
  58 "OK" 0:01 Hidehito Aoki
  59 "Aryah" 0:01 Hidehito Aoki
  60 "Mazu wa ittai me wo erande kure" 0:03 Hidehito Aoki
  61 "Tsugi ni nittai me wo erande kure" 0:03 Hidehito Aoki
  62 "Sara ni ittai me wo erande kure" 0:03 Hidehito Aoki
  63 "Kore de iikai" 0:02 Hidehito Aoki
  64 "Zentai level yori takai no de kimi niwa atsukae nai" 0:04 Hidehito Aoki